شنبه 1 مهر 1402         07 ربيع الاول 1445         Saturday September 23 2023
 
 


گواهی عدم سو پیشینه
شماره : 781        تاريخ : 1402/05/25
گواهی عدم سو پیشینه ...
 08:17 - شنبه 11 شهریور 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


ضوابط سنوات کارکنان صندوقها
شماره : 787        تاريخ : 1402/05/25
ضوابط سنوات کارکنان صندوقها ...
 06:57 - شنبه 28 مرداد 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


رعایت ضوابط پولشویی
شماره : 1        تاريخ : 1402/05/10
رعایت ضوابط پولشویی ...
 13:06 - سه شنبه 10 مرداد 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


آگهی مجمع عمومی سازمان اقتصاد اسلامی ایران
شماره : 1        تاريخ : 1402/04/24
آگهی مجمع عمومی سازمان اقتصاد اسلامی ایران ...
 11:02 - شنبه 31 تیر 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه
شماره : 257        تاريخ : 1402/04/01
سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه ...
 09:24 - شنبه 3 تیر 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


بخشنامه سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان
شماره : 0        تاريخ : 1402/02/30
بخشنامه امور مالیاتی ...
 11:23 - سه شنبه 23 خرداد 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


جبران هزینه های بیمه تکمیلی
شماره : 0        تاريخ : 1402/02/30
جبران هزینه های بیمه تکمیلی ...
 11:33 - شنبه 30 اردیبهشت 1402براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها
شماره : 0        تاريخ : 1401/11/01
فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها ...
 08:56 - یکشنبه 2 بهمن 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


نحوه ارائه سرویس شاپرک
شماره : 7472        تاريخ : 1401/06/22
نحوه ارائه سرویس شاپرک ...
 14:33 - سه شنبه 29 شهریور 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


حفظ شئونات اسلامی
شماره : 1264        تاريخ : 1401/05/30
حفظ شئونات اسلامی ...
 06:48 - دوشنبه 31 مرداد 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


جدول بیمه آسیا
شماره : 132        تاريخ : 1401/03/05
جدول بیمه آسیا ...
 06:52 - دوشنبه 9 خرداد 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


سواستفاده از حسابهای بانکی
شماره : 269        تاريخ : 1401/02/22
سواستفاده از حسابهای بانکی ...
 07:33 - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


ثبت نام در سامانه مودیان
شماره : 117        تاريخ : 1401/02/04
ثبت نام در سامانه مودیان ...
 14:07 - شنبه 10 اردیبهشت 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


رعایت مسائل پولشویی
شماره : 120        تاريخ : 1401/02/04
رعایت مسائل پولشویی ...
 11:56 - دوشنبه 5 اردیبهشت 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


کارت رفاه
شماره : 4        تاريخ : 1401/01/09
کارت رفاه ...
 12:32 - چهارشنبه 10 فروردین 1401براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


فرم تکمیل مشخصات کارکنان صندوق
شماره : 2283        تاريخ : 1400/12/11
فرم تکمیل مشخصات کارکنان صندوق ...
 18:05 - یکشنبه 15 اسفند 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مشخصات فردی اعضا امناء
شماره : 1239        تاريخ : 1400/08/10
مشخصات فردی اعضا امناء ...
 10:09 - دوشنبه 15 آذر 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مساعدت در پرداخت وام
شماره : 1337        تاريخ : 1400/08/22
مساعدت در پرداخت وام ...
 13:23 - شنبه 29 آبان 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


بخشنامه وزارت اقتصاد
شماره : 1057        تاريخ : 1400/07/12
بخشنامه وزارت اقتصاد ...
 07:06 - یکشنبه 18 مهر 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مهلت یک ماهه اظهارنامه مالیاتی 99
شماره : 719        تاريخ : 1400/05/04
مهلت یک ماهه اظهارنامه  ...
 11:56 - دوشنبه 4 مرداد 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


چگونگی پرداخت اقساط وام سازمان
شماره : 140021        تاريخ : 1400/04/14
 07:27 - چهارشنبه 23 تیر 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


بیمه آسیا
شماره : 315        تاريخ : 1400/02/28
بیمه آسیا ...
 08:22 - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


نکات لازم جهت انتخاب مدیر عامل
شماره : 127        تاريخ : 1400/01/30
نکات لازم جهت انتخاب مدیر عامل ...
 11:22 - سه شنبه 31 فروردین 1400براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


ضوابط اجرائی صندوقهای قرض الحسنه
شماره : 1299        تاريخ : 1399/09/22
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ...
 09:27 - یکشنبه 14 دی 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


تکمیل پرونده
شماره : 1300        تاريخ : 1399/09/22
تکمیل پرونده ...
 09:26 - یکشنبه 14 دی 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


بخشنامه سازمان امور مالیاتی
شماره : 548        تاريخ : 1399/04/23

بخشنامه سازمان امور مالیاتی< ...

 13:34 - دوشنبه 13 مرداد 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


اجرای کامل بخشنامه 55
شماره : 615        تاريخ : 1399/05/6
اجرای کامل بخشنامه ...
 12:48 - دوشنبه 13 مرداد 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مبارزه با پولشوئی
شماره : 10131        تاريخ : 1399/04/23
مبارزه با پولشوئی ...
 07:53 - پنج شنبه 26 تیر 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


بیمه تکمیلی
شماره : 428        تاريخ : 1399/04/01
بیمه تکمیلی ...
 07:51 - چهارشنبه 4 تیر 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


کمک به اقشار کم درآمد
شماره : 28        تاريخ : 1399/01/25
کمک به اقشار کم درآمد ...
 09:05 - دوشنبه 25 فروردین 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


هماهنگی صندوقها با تصمیمات ستاد کرونا
شماره : 17        تاريخ : 1399/01/23
هماهنگی صندوقها با تصمیمات ستاد کرونا ...
 09:03 - دوشنبه 25 فروردین 1399براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مساعدت به وام گیرندگان
شماره : 2604        تاريخ : 1398/12/15
مساعدت به وام گیرندگان ...
 12:20 - پنج شنبه 15 اسفند 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


مناسبت روز ترویج قرض الحسنه
شماره : 2418        تاريخ : 1398/11/20
مناسبت روز ترویج قرض الحسنه ...
 08:45 - دوشنبه 21 بهمن 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


رعایت کامل ضوابط قانونی
شماره : 2323        تاريخ : 1398/11/08
 11:50 - پنج شنبه 10 بهمن 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


عدم پرداخت وجه به هیات مدیره
شماره : 2060        تاريخ : 1398/10/08
عدم پرداخت وجه به هیات مدیره ...
 11:55 - چهارشنبه 11 دی 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


استفاده ازبرنامه نرم افزاری رایانه
شماره : 1978        تاريخ : 1398/09/24
استفاده از رایانه ...
 08:54 - پنج شنبه 28 آذر 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


عدم استفاده از دستگاه خود‍پرداز
شماره : 1430        تاريخ : 1398/07/28
 08:22 - شنبه 16 آذر 1398
براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


رفع نقص تجهیزات ایمنی
شماره : 1736        تاريخ : 1398/08/23
 08:19 - شنبه 16 آذر 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


نرخ و شرایط قراردادهای بیمه تکمیل درمانی
شماره : 590        تاريخ : 1398/03/29
 10:34 - پنج شنبه 30 خرداد 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه
شماره : 35555        تاريخ : 1398/03/20
 09:15 - دوشنبه 20 خرداد 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


پرداخت وام در صندوق برابر ضوابط
شماره : 240        تاريخ : 1398/02/15
 08:31 - سه شنبه 17 اردیبهشت 1398براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>

 10:50 - یکشنبه 26 اسفند 1397براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


پیگیری کارهای مربوط به صندوقهای قرض الحسنه
شماره : 1470        تاريخ : 1397/10/05
پیگیری کارهای مربوط به صندوقهای قرض الحسنه ...
 10:06 - پنج شنبه 6 دی 1397براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>

 13:48 - چهارشنبه 13 تیر 1397براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


پرداخت سنوات کارکنان
شماره : 1950        تاريخ : 1396/12/16
 07:10 - یکشنبه 20 اسفند 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


چگونگی استفاده از کارتخوان
شماره : 1474        تاريخ : 1396/10/26
 09:16 - شنبه 30 دی 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


اطلاعیه کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه 2
شماره : 956        تاريخ : 1396/8/30
 14:34 - سه شنبه 30 آبان 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


ثبت صورتجلسات
شماره : 13940628        تاريخ : 1394/06/28
 08:01 - پنج شنبه 25 آبان 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


تابلوی صندوق ها
شماره : 219        تاريخ : 1396/3/17
 09:39 - چهارشنبه 17 آبان 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


دستورالعمل اداره ثبت - پلمپ دفاتر
شماره : 902        تاريخ : 1396/8/16
 09:38 - چهارشنبه 17 آبان 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


تأکید مجدد بر رعایت ضوابط قرض الحسنه
شماره : 776        تاريخ : 1396/08/06

 11:16 - چهارشنبه 10 آبان 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


عدم افتتاح حساب در موسسات مالی و اعتباری
شماره : 311        تاريخ : 1396/04/20
بخشنامه سازمان در مورد عدم افتتاح حساب در موسسات مالی و اعتباری ...
 07:58 - شنبه 24 تیر 1396براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>


دانلود فرم مجامع عمومی عادی و فوق العاده
شماره : 356        تاريخ : 95/04/02


 13:20 - دوشنبه 11 مرداد 1395

براي مشاهده بخشنامه و توضيحات بيشتر اينجا کليک کنيد >>

اوقات شرعی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی پایگاه رسمی نشر اندیشه های امام خمینی
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان اقتصاد اسلامي ايران مي باشد.